Marcel van den Brink

KIYOCO

Kiyoco is een centrum voor jongeren en jong volwassenen (12-28 jaar) die op een een of andere manier vast lopen in hun leven. Bij Kiyoco staan verbinding, adem, beweging en resultaat centraal.
Door de jongere te laten ervaren wat de kracht van adem is en je lichaam weer leert te voelen en te accepteren, kan je vanuit contact met jezelf en de ander je eigen keuzes maken. Doen wat je echt wilt. Zelfvertrouwen en focus zijn hierbij onontbeerlijk voor een goed resultaat. Hieraan werken is dan ook een absolute noodzaak. Hierdoor ontstaat een krachtdadige interventie.
Kiyoco biedt ook projectmanagement voor organisaties die samenwerken in het kader van groepsaanpak of individuele aanpak van jongeren. Ook hier spelen onze kernwaarden verbinding, respect en resultaat een centrale rol.
Oprichter van Kiyoco is Marcel van den Brink. Marcel van den Brink heeft meer dan 20 jaar ervaring opgedaan in diverse leidinggevende functies bij de politie en welzijnsorganisaties.

Doelgroep:

Kiyoco werkt in opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen en particulieren.

Uitgevoerde opdrachten/ lopende opdrachten:

• Diverse gemeenten individuele en groepsaanpak risico jongeren.
• Voorkomen voortijdig schooluitval ROC-MBO regio Eemland.

Contact:

Kiyoco
Marcel van den Brink
Haverland 20
3833 CV LEUSDEN
06 239 489 65
www.kiyoco.nl.
marcel@kiyoco.nl.