Informatie

De maatschap “Jeugd in Perspectief” is een samenwerkingsverband van deskundige professionals, die elkaar qua expertise en ervaringen aanvullen. Alle leden hebben hun eigen onderneming en werkzaamheden. Er is dan ook geen stichting of BV gekoppeld aan de maatschap. We beseften we ons, ieder na het starten van zijn of haar eigen onderneming, dat zelfstandigheid soms ook betekent dat je een eenzijdige visie ontwikkeld. ZZP-ers zijn vaak terughoudend hun kennis en ervaring met anderen te delen vanuit het concurrentieperspectief. En juist de kruisbestuiving is belangrijk in het creatieve proces rond maatschappelijke vraagstukken. Het voordeel van de maatschap is dat we op elkaar kunnen rekenen qua expertise. We kunnen gratuit onze kennis en ervaring aan elkaar ter beschikking stellen.

Iedere deelnemer van de maatschap is vrij om zijn of haar eigen tarieven vast te stellen in overleg met de opdrachtgever. Wij laten het tarief afhangen van de aard van de werkzaamheden. Om een indicatie te geven:

Voor werkzaamheden in de uitvoering (casemanagers,
‘best person- professionals’)
€ 65 – € 75
Management (projectmanagement, implementatietrajecten)
en onderzoek
€ 75 – € 85
Beleidsadvies, programmamanagement (matrix),
snelkookpansessies (visie), Planning & Control
€ 85 – 105

Per opdracht worden afspraken gemaakt over uitvoering en facturering en vastgelegd in een opdrachtsbevestiging. Hierin wordt de inhoud opgenomen, de criteria, de inschatting van het totale aantal te besteden uren (per deelproject berekend) en de totaalprijs voor het eindproduct. Bij een combinatie van disciplines uit de maatschap treedt één deelnemer van de maatschap als hoofdaannemer op en is daarmee aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Er wordt in een dergelijk geval centraal gefactureerd, tenzij de opdrachtgever anders wenst.