Marjan Völlmer

Volluit!

Volluit! is een eenmanszaak voor Advies, detachering & projecten op het terrein van jeugd opgezet door Marjan Völlmer (MEd).

Volluit! werkt op basis van ruime ervaring in het onderwijs, beleid en management. Volluit! heeft ervaring met programmamanagement, projectmanagement, advisering, coachen en begeleiden van teams, concept- en methodiekontwikkeling.

Doelgroep

Volluit! werkt in opdracht van gemeenten, welzijnsinstellingen, jeugdzorginstellingen, culturele instellingen en het onderwijs.

Doel

Volluit! werkt vanuit betrokkenheid bij de doelgroep en inhoud aan opdrachten. Het streven is om in samenspraak met opdrachtgevers en het werkveld tot een product of activiteit te komen. Daarbij wordt met name ingezet op resultaat door enthousiasme, kennis van zaken, betrokkenheid, heldere communicatie en duidelijke afspraken met alle betrokkenen

Uitgevoerde opdrachten

  • Adviseur Onderwijs & Jeugdbeleid, gemeente Amersfoort (2009-heden)
  • Docent MWD kwaliteitsverbetering & beleidsontwikkeling en begeleider afstudeerprojecten (2010-heden)
  • Coaching jongerenwerk, Welstede Welzijnsgroep Ede (2009-2010)
  • Projectleider advies Netwerk 12+, gemeente Haarlem (2009-2010)
  • Opleiden adviseurs Jeugd & Veiligheid, Actium BV (2009-2010)
  • Buurtprogramma 10 jarig Lustrum, ROC A12 (2006)
  • Ontwikkeling cultuurnota gemeente Ede ‘Cultuur in beeld’, gemeente Ede (2002)
  • Jeugdmanifestatie gemeente Ede ‘Wat beweegt je’, gemeente Ede (2002)
  • Opening Cultura kinder- en jeugdprogramma ‘Wat een kunst, dat kan ik ook!’, gemeente Ede (2002)
  • Edese Onderwijsdag ‘(Leer)krachten gebundeld’, ’Expressief onderwijs’, gemeente Ede (2000 en 2001)

Contact

Volluit!
Marjan Völlmer
Enkstein 42
6717 BR Ede
06 83 170 171

info@volluit.nl

www.volluit.nl

KvK 0911895