Arco Diepeveen

 

 

Q3 Advies BV is een bureau voor advies, (interim) management en management ondersteuning gericht op overheid en semi- overheid. Eigenaar is Arco Diepeveen.

Arco Diepeveen heeft meer dan 20 jaar ervaring in diverse leidinggevende functies bij gemeenten, in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven. Q3 Consultancy heeft ervaring met advisering in de meest brede zin van het woord en veelal met tijdelijke leidinggevende functies bij gemeenten op afdelingen WMO,Onderwijs, Sport, Jeugd en Welzijn.

Doelgroep
Q3 Consultancy werkt in opdracht van adviesbureaus, scholen (po en vo), provincies, gemeenten, welzijnsinstellingen, jeugdzorginstellingen, culturele instellingen en het onderwijs.

Doel
Q3 Consultancy werkt vanuit betrokkenheid bij de werknemers en het taakveld. Meten is weten is een zeer belangrijk uitgangspunt. Het in kaart brengen en herstructureren van de lopende werkprocessen, hieraan gekoppeld een duidelijke financiele administratie en taakopdrachten aan de werknemers waarin de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn vastgelegd. Dit gekoppeld aan veel plezier in het werk en interesse in mensen,

Uitgevoerde opdrachten
• Diverse gemeenten, financien en huisvestingsadviseur onderwijs.
• Verzelfstandiging openbaar onderwijs gemeente Leek
• Interim directeur (staf) Europese uitzendorganisatie.
• Projectleider invoering WMO (Huishoudelijke Hulp over naar gemeenten)
• Interim manager, afdeling WMO.
• Interim directeur Actium BV, Jeugd & Veiligheid.
• Projectleider hercontrole PGB’s.

Contact
Q3 Advies BV | Q3 Consultancy
Arco Diepeveen
Catharinadaal 104
6715 KD EDE
06 29 139 149
q3adviesbv@upcmail.nl