Jurja Steenmeijer

 

Jurja Steenmeijer is zelfstandig adviseur op het gebied van Jeugd & Gezin.

Enerzijds richt ze zich op de praktijk van de intensieve hulpverlening aan jongeren en gezinnen met complexe hulpvragen. Het gaat vooral om jongeren die in zowel sociaal-maatschappelijk als op individueel vlak (beperking, stoornis of gedragsprobleem) ernstige risico’s lopen.

Anderzijds richt ze zich op Onderzoek & Advies naar kwaliteit in het sociale domein.

Doelgroep:

Jurja Steenmeijer werkt in opdracht van gemeenten, welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen en particulieren.

Opdrachten:

 • Job- & lifecoach voor ARTA in de regio Twente
 • Advies Netwerk 12+, Haarlem
 • Intensieve Individuele Hulpverlening jeugdigen en gezinnen, o.a. Utrecht, Arnhem en Amsterdam
 • Doorstart Buurthuis voor Marokkaanse jongeren in Utrecht
 • Trainingen agressiehantering & Basisveiligheid, weerbaarheid voor kinderen, straatcultuur voor professionals
 • Coördinator intervisietraject zorginstelling
 • Coördinator vrijwilligersorganisatie voor zwerfjongeren, Amsterdam
 • Projectleider opvanghuis zwerfjongeren Arnhem
 • Trainingen beroepsethiek in de jeugdzorg – beroepscode en tuchtrecht
 • Gespreksleider moreel beraad
 • Handreiking Professioneel Statuut Jeugdzorg
 • Projectleider a.i. welzijnsorganisatie
 • Campagne Jeugdzorg – samenwerkingsverband beroepsvereniging BPSW en kwaliteitsregister SKJ

 

Contact:

Jurja Steenmeijer

06-11217047

jurja@jeugdinperspectief.nl

www.juste.nl