De krachten gebundeld – Koppelwerk Zwolle

Er zijn veel initiatieven die bijdragen aan een leefbare wijk en aan de preventie van overlast door (groepen) jongeren. Het Koppelwerk in Zwolle is een methodiek die ruim 12 jaar geleden is ontstaan in Zwolle. Er is een handboekje over verschenen, en dat was reden voor Sozio om aandacht te besteden aan de methodiek. Jurja Steenmeijer ging eens polshoogte nemen en schreef een artikel. Het is verschenen in het aprilnummer van Sozio.