Leidraad individuele aanpak overlastgevende jeugd

Marjan Völlmer heeft al haar ervaring op het terrein van de aanpak van overlastgevende jeugd op straat gebundeld in een leidraad voor gemeenten. De leidraad richt zich op een structurele cyclische gemeentelijke aanpak voor individuele hinderlijke en overlastgevende jeugd aan de hand van een casuïstiek overleg tussen netwerkpartners. Bij hinderlijke en overlastgevende jeugd is sprake van een relatief gunstig maatschappelijk perspectief. Er wordt om deze reden ingezet op vroegtijdige signalering van hinderlijk of overlastgevend gedrag door individuen uit de groep met als doel het voorkomen van afglijden naar crimineel gedrag.

De leidraad is opgenomen in de database van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Over de leidraad oordeelden de professionals (bron: wegwijzerjeugdenveiligheid.nl) als volgt:

De uitgangspunten van de aanpak zijn goed omschreven; eveneens scoort de aanpak goed op effectiviteit en toepasbaarheid. Er is sprake van een heldere theoretische onderbouwing, een goed omschreven doelgroep en context en een duidelijke probleemanalyse.

Harde resultaten van de aanpak zijn nog niet duidelijk. Wel worden bij de evaluaties, die deel uitmaken van deze gestructureerde aanpak, procesresultaten benoemd met betrekking tot samenwerking in het netwerk.

De aanpak is helder, uitvoerbaar, werkbaar en voorzien van een goed stappenplan. Bovendien is de overdraagbaarheid van de aanpak goed. De procesregisseur speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien hij verantwoordelijk is voor het opstellen van de rapportages waarbij inzicht gegeven wordt in de resultaten op casusniveau en procesniveau.

Leidraad individuele aanpak overlastgevende jeugd (1343), of neem contact op
met de ontwikkelaar van de leidraad: Marjan Völlmer.