Strategisch visiedocument G32

Het Samenwerkingverband voor Grote Steden (G32) heeft in januari 2011 een strategische visiedocument uitgebracht, waarin de transitie van jeugdzorg wordt besproken. Inhoudelijk volgt het in grote lijnen het advies “Opvoeden versterken”. Verder worden een aantal concrete doelstellingen en actiepunten aangehaald, als ook de randvoorwaarden waaraan de overheveling in de visie van de G32 dient te voldoen.

U kunt hier het  Stategisch visiedocument G32 - Transitie van de Jeugdzorg  downloaden. We wijzen erop dat het een interne download betreft, niet omdat we ons het document hebben toegeëigend, maar omdat de de beschikbaarheid van het document willen garanderen.