Factsheets VNG

Sinds de aankondiging van de overheveling van de jeugdzorg zijn diverse overzichten gepubliceerd die helder maken waar het nu precies over gaat. Om hoeveel cliënten gaat het? Om hoeveel medewerkers? Welke wettelijke kaders spelen allemaal een rol? En hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de sector? Hieronder kunt u twee factsheets van de VNG downloaden. We willen zoveel mogelijk informatie op deze website verzamelen, dus mochten er nog factsheets zijn die hier zeker niet mogen ontbreken, dan stellen we het op prijs om daarover een bericht te ontvangen. We hebben ervoor gekozen om de bestanden zelf als download aan te bieden, niet omdat we ons de informatie willen toe-eigenen, maar vanwege het risico op ‘gebroken links’. Wanneer iemand bezwaar heeft dat we de documenten aanbieden, dan staan wij natuurlijk open voor het herzien van onze werkwijze.

Feiten en cijfers transitie jeugzorg , VNG, oktober 2010

Factsheet decentralisatie Jeugdzorg, VNG, januari 2011