Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bracht in april 2011 een briefadvies uit aan Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten- Hyllner. De auteurs van dit advies vragen aandacht voor het risico dat de overheveling een bestuurlijke kwestie wordt, waarbij een inhoudelijke koerswijziging over het hoofd wordt gezien. In het advies pleiten ze er dan ook voor om de transitie aan te grijpen om “de jeugdhulpverlening op een andere leest te schoeien, namelijk van een beleid dat gericht is op directe interventies (vaak gebaseerd op preventieve risico-analyses) naar een beleid dat gericht is op de versterking van de zogeheten pedagogische civil society.”

Het advies gaat vooral in op de handelingspraktijk van professionals, waarbij het normaliseren van de opvoeding, het versterken van de professionals, het inzetten van de meest ervaren professionals in de eerste lijn en de voornamelijk financiele ontschotting van de sector centraal staan. Ze stippen daarbij de discussie rond evidencebased werken kort aan: “Vaak kunnen evidencebased interventies zeker helpen en zullen ze ook zeker moeten worden toegepast. Maar dat is eerder het sluitstuk van het beleid dan het vertrekpunt. Het verstrekpunt ligt in de versterking van de kracht van het eigen netwerk en een (professionele) rots in de branding”.

Klik hier voor het downloaden van Bevrijdend kader voor de jeugdzorg