Decentralistie of transitie van de Jeugdzorg

De aangekondigde decentralisatie van de jeugdzorg is één van de grootste operaties in het Nederlandse Jeugdbeleid tot nu toe. In 1989 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de provincies, wat heeft geleid tot de oprichting van de Bureau’s Jeugdzorg. De afgelopen jaren is door met name gemeenten gepleit voor een verdere decentralisatie. In het regeerakkoord is deze decentralisatie opgenomen, en deze krijgt steeds meer vorm. Omdat het aantal documenten wat over de stelselwijziging verschijnt, zeer uitgebreid is, willen we hier een overzicht bieden van de beschikbare literatuur, visie- documenten, akkoorden en rapporten. Heeft u een tip, dan houden we ons van harte aanbevolen!