Maatschap “Jeugd in Perspectief”

Jeugd in Perspectief is een maatschap van een aantal specialisten op het gebied van
Jeugd, Veiligheid & Opvoeding

Visie

Maatschappelijk perspectief voor jeugd is van belang voor het benutten van mogelijkheden en kansen op zelfstandigheid op basis van eigenheid.

Missie

Het bieden van een maatschappelijk perspectief voor jongeren en/of gezinnen die dit niet op eigen kracht kunnen realiseren met respect voor de eigen wensen en mogelijkheden.

Het bijdragen aan consistent en effectief beleid voor deze jongeren en/of gezinnen dat gericht is op krachtige en resultaatgerichte interventies.

Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van beleid en dienstverlening op de lange termijn door het meten en verbeteren van beleid en interventies.

Wij bieden

Deskundige en betrokken professionals op het terrein van beleid, management, bedrijfsvoering, planning & control, pedagogische interventies en projectmanagement.

Een aanpak op maat waarbij op basis van onderzoek en evaluatie een bijdrage wordt geleverd aan actualisatie van beleid en aanbod voor jeugd & gezin.

Bijvoorbeeld…

“In uw gemeente is extra werkdruk ontstaan door ziekte, afwezigheid, of door een (tijdelijke) toename van taken. Daar waar u op de afdelingen Onderwijs, Sport, Jeugd, Veiligheid en/of WMO behoefte heeft aan interim management, interim advies of tijdelijke inzet van uitvoerende krachten kunt altijd met ons in overleg om uw tijdelijke behoefte aan ondersteuning op professionele wijze in te vullen.”

“ In uw gemeente is een breed preventief aanbod voor jongeren en hun ouders. Er lijkt overlap te zitten in dit aanbod. In het kader van de bezuinigingen wilt u weten welk aanbod effectief is en in stand moet worden gehouden. Op basis van een praktijkgericht onderzoek kunnen wij u helpen een antwoord op deze vraag te vinden. In samenspraak met u wordt bepaald welke kaders gehanteerd worden voor het onderzoek.”

“ U bent gestart met de opzet van een CJG in uw gemeente. De samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en onderschreven, de organisaties lijken elkaar goed te vinden en meer samen te werken. Toch blijven er cases opduiken waarbij sprake is van complexe problematiek die niet binnen de structuur in beeld komen. U bent op zoek naar een adequate aanpak van deze cases. Wij kunnen u helpen om op basis van heldere criteria een aanpak op maat op te zetten. Daarbij sluiten wij aan bij de bestaande structuur en zorgen voor een vlotte implementatie.”